در اولین دوره مسابقات پینت بال پایگاه های مقاومت ادارات که به همت فرماندهی و تربیت بدنی حوزه مقاومت بسیج اداری ، کارگری و اصناف سپاه ناحیه لنگرود و با همکاری تیپ‌ نیروی مخصوص میرزاکوچک خان و مجموعه ورزشی شهید صالحی در زمین پینت بال این مجموعه برگزار شد ، تیم ۳ نفره پایگاه مقاومت شهید چمران شهرداری متشکل از آقایان : مجید صبوحی – مجید حسندخت و محمد رنجور به مقام‌ قهرمانی دست یافت.