به گزارش ختم کلام و به نقل از روابط عمومی اداره کل زندانهای گیلان،محمدی اصل مدیر کل زندان‌ها و رئیس ستاد اقامه نماز زندانهای استان گیلان گفت : در راستای اجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری در پیام به اجلاس های سراسری نماز از جمله پیام سیزدهم معظم له مبنی بر ارائه گزارش میزان پیشرفت برنامه ها و فعالیت های شوراهای اقامه نماز در دستگاه های اجرایی، در خرداد سالجاری این ارزیابی انجام گرفته است.
این رتبه براساس مدارک و مستندات بارگذاری شده در سامانه سجاده مبنی بر برنامه های مصوب ترویج و توسعه فرهنگ نماز سال ۹۹ وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه، امتیازات خودارزیابی هیئت ارزیاب دستگاه ها، رصد و نظارت حضوری و غیر حضوری ناظرین ستاد اقامه نماز در طول سال و نظرات و امتیازات هیئت ارزیابی و داوری ستاد اقامه نماز استان به اداره کل زندان های گیلان اعطا شده است.