نائب رییس شورای شهر رشت ضمن تایید خبر استعفای شهردار این شهر،  مشکلات شخصی را دلیل استعفای وی عنوان کرد.

مجید عزیزی گفت: بلافاصله عصر امروز استعفای احمدی را مورد بررسی قرار داده است.

وی افزود: با وضعیت کنونی بنظر می رسد شهردار مستعفی انگیزه لازم برای کار کردن ندارد، از این رو شورا نیز  با استعفای وی موافقت خواهد کرد تا مشکلی در روند اداره شهر ایجاد نشود.