لم یشکر المخلوق … لم یشکرالخالق

جناب آقای مهندس علی شفیعی
سرپرست محترم شهرداری لنگرود
با سلام

تلاش خالصانه و صادقانه شما در مدیریت مجموعه عریض و طویل شهرداری ، آنهم در شرایط بحرانی و رکود اقتصادی ، آئینه وظیفه شناسی و تعهد و پژواک دانایی و تخصص است. نتیجه تلاش و کوشش وافر شما در این برهه کوتاه ولی بسیار حیاتی ، درخت امیدی است که در روزهای متلاطم به بار نشست و نویدبخش آینده‌ای پرنشاط و زیبا برای شهرمان شد. درود بر همت بلندتان و صدها تقدیر ، نثار عزم و اراده خالص تان
هرچند زبان در بیان برخی واژگان الکن و کلمات زیبا در وصف برخی انسان ها ابتر هستند ، اما اینجانب بر خود فرض میدانم با همین بیان و به روایت همین کلمات و به نمایندگی اعضای دوره پنجم‌ شورای شهر از تلاش‌های بی‌دریغ جنابعالی در تصدی پست سرپرستی شهرداری لنگرود صمیمانه تقدیر و تشکر به عمل آورم و برایتان از درگاه ایزد منّان ، عافیت و عاقبت به خیری را مسئلت دارم

و من الله التوفیق
غلامرضا منصفی – رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود