مدیرکل دفتر شوراهای شهر و روستای وزارت کشور: حکم هیچ شهرداری در کشور امضا نشده است | ۵۴ شهر بزرگ در انتظار امضای وزیر جدید · ختم کلام | ختم کلام
تبلیغات

مدیرکل دفتر شوراهای شهر و روستای وزارت کشور: حکم هیچ شهرداری در کشور امضا نشده است | ۵۴ شهر بزرگ در انتظار امضای وزیر جدید

مدیرکل دفتر شوراهای شهر و روستای وزارت کشور: حکم هیچ شهرداری در کشور امضا نشده است | ۵۴ شهر بزرگ در انتظار امضای وزیر جدید

مدیرکل دفتر شوراهای شهر و روستای وزارت کشور با بیان اینکه ۵۴ شهر در کشور بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، گفت: باید حکم شهرداران این شهرها توسط وزیر کشور امضا شود و تاکنون حکمی امضا نشده است.

وی در خصوص روند صدور حکم شهرداران گفت: بعد از اینکه شهردار توسط شورا انتخاب می‌شود در صورتی که شهر بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت داشته باشد حکم باید توسط وزیر کشور امضا شود و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر حکم توسط استاندار امضا خواهد شد.

صمیمی بیان کرد: بعد از انتخاب شهردار ما استعلام‌های لازم را از نهادهای نظارتی گرفته و طی مدت معین حکم شهردار امضا می‌شود.

به گفته این مقام مسوول، حکم تمام شهرداران توسط وزیر کشور جدید امضا خواهد شد./ دیار میرزا