بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزرای پیشنهادی با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس درباره جزئیات فرایند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم گفته است: جلسات صحن مجلس برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دولت سیزدهم از روز شنبه ۳۰ ام مردادماه آغاز می‌شود.

 

وی در این باره افزوده است: طبق آئین‌نامه زمان جلسات صحن ۴ ساعت است و برای ادامه کار صحن در همان روز باید موضوع توسط رئیس مجلس پیشنهاد و به رأی نمایندگان برسد. بر همین اساس صبح روز شنبه ۳۰ مرداد برای برگزاری دو شیفته جلسات صحن به منظور بررسی موضوع رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه رأی‌گیری در این باره در مجلس انجام خواهد شد.

*تردد یک هفته‌ای وزرای پیشنهادی در مجلس

بر اساس ماده ۲۰۳ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی یک هفته پس از معرفى دولت، براى بحث و بررسى خط‌مشى و اصول کلى برنامه دولت و أخذ رأى اعتماد براى هیأت وزیران جلسات مجلس به‌طور متوالى تشکیل می‌شود. با پیشنهاد رئیس و تصویب مجلس، جلسات به‌ صورت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد. مجلس در این جلسات نطق نخواهد داشت.

همچنین بر اساس ماده ۲۰۴ همین آئین نامه قبل از تشکیل اولین جلسه بررسى برنامه‏‌هاى دولت و أخذ رأى اعتماد هیأت وزیران، نمایندگان مخالف و موافق برنامه، خط مشى و اصول کلى و ترکیب هیأت وزیران و نیز نمایندگان مخالف و موافق هریک از وزیران به تفکیک برنامه و هر وزیر در برگه‏‌هاى جداگانه یا دستگاه الکترونیک ثبت نام م‏ی‌‌کنند.

* مهلت دوساعت و نیمی رئیسی برای دفاع از کابینه پیشنهادی

هریک از نمایندگان حق دارند تمام یا قسمتى از وقت خود را در اختیار نماینده دیگر قرار دهد. در شروع بحث در مورد هیأت وزیران، رئیس‌جمهور برنامه دولت را تشریح و ضمن معرفى وزیران از ترکیب هیأت وزیران دفاع خواهد نمود. پس از آن مجلس، بررسى برنامه دولت و ترکیب هیأت وزیران را با اظهارات پنج نفر از نمایندگان مخالف و پنج نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک ‌نفر مخالف و یک ‌نفر موافق و هر کدام براى مدت پانزده دقیقه انجام خواهد داد.

رئیس‌جمهور یا کسانى که او تعیین خواهد کرد به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ می‌‏دهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیس‌جمهور و دفاعیات اخیر دو و نیم ساعت خواهد بود. در پى اظهارات و دفاعیات رئیس‌جمهور، مجلس شور در مورد برنامه‏‌ها و صلاحیت هر‌یک از وزیران را به صورت جداگانه آغاز خواهد کرد.

در مورد هر وزیر دو نفر از نمایندگان مخالف و دو نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک ‌نفر مخالف و موافق هرکدام براى مدت پانزده دقیقه فرصت خواهند داشت. پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید رئیس‌جمهور به مدت سى دقیقه براى دفاع از برنامه و صلاحیت وزیر مطروحه وقت خواهند داشت.

* حروف الفبا معیار شروع بررسی وزرای پیشنهادی در صحن

بحث و بررسى براى تک‌تک وزیران به‌ترتیب حروف الفباى وزارتخانه به همین شیوه انجام می‌گیرد، رئیس‌جمهور می‌‏تواند با استفاده از وقت وزیران در پایان و به‏ طور یکجا از آنان دفاع نماید. پس از آن رأى‏‌گیرى به‌عمل مى‏‌آید و شمارش و اعلام نتیجه آراء پس از رأى‏‌گیرى براى همه وزرا صورت خواهد گرفت. سؤالات کتبى نمایندگان در طول مدتى که برنامه دولت مطرح است از طریق رئیس‌ مجلس به رئیس‌جمهور یا وزیر مربوط داده خواهد شد./ فارس