در نخستین جلسه عادی شورای شهر کومله که با دستور‌ تعیین شهردار و سرپرست شهرداری برگزار شد، منوچهر مهدی پور، در صحن شورای شهر حاضر و به ارائه طرح و برنامه های خود پرداخت.

وی پس از پاسخ به پرسش های مطرح شده از سوی اعضای شورا و پاسخ های اقناع کننده توانست با کسب رای موافق  تمام اعضای شورای شهر دوباره به عنوان شهردار شهر توریستی کومله انتخاب شود.

انتهای پیام/