نفرات برتر آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ اعلام شدند · ختم کلام | ختم کلام
تبلیغات

نفرات برتر آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ اعلام شدند

نفرات برتر آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ اعلام شدند

نفرات برتر هر یک از گروههای آزمایشی پنجگانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ اعلام شد.

ختم کلام_ نفرات برتر هر یک از گروههای آزمایشی پنجگانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل اعلام می شود.

از استان گیلان تنها یک داوطلب به نام می‌سا شفیع پورفومنی، داوطلب گروه آزمایشی هنر رتبه چهارم کنکور را به دست آرورده است.