رئیس اداره اماکن مشهد: استفاده از مانتو چهارخانه هیچ ممنوعیتی ندارد فروش مانتوهایی با طرح چفیه که بار معنوی دارد، ممنوع است! · ختم کلام | ختم کلام
تبلیغات

رئیس اداره اماکن مشهد: استفاده از مانتو چهارخانه هیچ ممنوعیتی ندارد فروش مانتوهایی با طرح چفیه که بار معنوی دارد، ممنوع است!

رئیس اداره اماکن مشهد: استفاده از مانتو چهارخانه هیچ ممنوعیتی ندارد فروش مانتوهایی با طرح چفیه که بار معنوی دارد، ممنوع است!

رئیس اداره اماکن مشهد گفت: استفاده از مانتو چهارخانه هیچ ممنوعیتی ندارد اما استفاده از مانتو با طرح چفیه که بار معنوی دارد ممنوع است و به شدت برخورد می‌شود. در همین راستا نیز به واحد صنفی که از این نوع مانتو استفاده کرده بود تذکر داده شد.

صفحه مجازی اتحادیه پوشاک مشهد در پیامی نوشت:

بنا به دستور اداره اماکن فروش هرگونه مانتو با طرح‌های فوق (چهارخانه) ممنوع بوده و با متخلفین به شدت برخورد خواهد شد.»

در همین حال، سرهنگ امیر حسینی، رئیس اداره اماکن مشهد با رد این مطلب گفت: استفاده از مانتو چهارخانه هیچ ممنوعیتی ندارد اما استفاده از مانتو با طرح چفیه که بار معنوی دارد ممنوع است و به شدت برخورد می‌شود. در همین راستا نیز به واحد صنفی که از این نوع مانتو استفاده کرده بود تذکر داده شد.