علی شفیعی در گفتگو با ختم کلام، از پروژه بازسازی باغ ملی بعنوان خدمت شاخص در دوره پنجم شورای اسلامی شهر لنگرود یاد کرد که طی ۴ سال گذشته توسط شهرداری انجام شده است.

وی گفت: این پروژه از مهر ماه ۹۸ آغاز و در مدت ۲۰ ماه تکمیل و به بهره برداری رسید.
سرپرست شهرداری لنگرود افزود: برای این پروژه ۱۹ میلیارد و ۲۲۸ میلیون ریال هزینه شده است.