علی شفیعی در گفتگو با ختم کلام،  عملیات دیواره سازی رودخانه بزرگ شهر لنگرود را از اقدامات مهم شورا و شهرداری این شهر عنوان کرد.

وی گفت: طرح دیواره سازی رودخانه بزرگ شهر در سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به طول  ۳۰۰ متر انجام شد.

سرپرست شهرداری لنگرود هزینه اجرای این پروژه را سه و نیم میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این پروژه مقابل آرامستان و روبروی مسجد غروی انجام گرفته و در حال بهره برداری است.

شفیعی ادامه داد: تکمیل و ادامه پروژه در منطقه کاسگر محله به اعتباری بالغ بر  ۵۵۰ میلیارد تومان نیازمند است.