ختم کلام: با صدور حکمی از سوی استاندار گیلان؛ رحیم حیدری فرماندار شهرستان لنگرود عزل و سرپرست فرمانداری شهرستان لنگرود منصوب شد.

بر این اساس هادی جعفرزاده فهیم معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری لنگرود به عنوان سرپرست فرمانداری این شهرستان منصوب شده است.

به گزارش ختم کلام، این عزل و نصب در پی انتشار فیلمی  در فضای مجازی از اتاق محل کار فرماندار لنگرود رخ داده است.