به گزارش ختم کلام، سرپرست شهرداری لنگرود” نیز در مراسم قدردانی از سامان رضی، قهرمان وزنه بردار جهان با بیان اینکه قدردانی از تلاش های این پهلوان در این جلسه نمی گنجد و اینگونه تقدیرها نمی تواند جوابگوی تلاش های قهرمانان ملی باشد اظهار کرد : رضی افتخار شهرستان و کشور است.

علی شفیعی، از مسئولین ورزش گیلان تعجب میکنم که چرا قهرمانان جهانی ما را نمی بینند و نسبت به این افتخارآفرینی ها بی تفاوتند.

وی با بیان اینکه هدف از نشست امروز تجلیل از قهرمان شهر و کشور ما است اظهار کرد : وظیفه خود دانستیم که از افتخارآفرینی سامان رضی تجلیل کنیم و اگر زمان ورود به استان یا شهرستان توسط متولیان اطلاع رسانی می شد قطعا در ورودی شهر مراسم استقبال برگزار می کردیم.