علی شفیعی در حاشیه بازدید میدانی از عملیات عمرانی مربوط به دانشگاه پیام نور لنگرود در  گفتگو با ختم کلام اظهار کرد: با توجه به عقب نشینی دیوار این دانشگاه که طی توافق با شهرداری انجام شد ، شهرداری لنگرود اصلاح هندسی پیاده رو را جهت بازگشایی بیشتر مسیر در دستور کار قرار داد که یکی از اقدامات لازم جابجایی تیر فشارقوی برق در محل مورد نظر است.

وی از معاون اداره برق لنگرود خواستارجابجایی تیر فشار قوی برق توسط اداره برق شد و گفت: این اقدام باید انجام شود تا شهرداری بتواند اصلاح طرح هندسی پیاده رو را جهت بازگشایی بیشتر آغاز نماید.

سرپرست شهرداری لنگرود افزود: این عمل موجب تعریض خیابان و دور میدان می شود که در کنترل ترافیک مفید بوده و در معبر خیابان نیز روان سازی صورت می گیرد.