در این‌ پیام آمده است؛

دستان سخاوت پیشه کارگران زندگی بخش حیات شهری است و همت والای کارگران است که درنهایت غیرتمندی و شرافت رگه های حیات شهری را جان می بخشند .
نام شهرداری همیشه به وجود کارگرانش تجلی خدمت می گیرد وقتی در دورنمای این تصویر ، نمایی زیبا از کار و تلاش شما گرامیان بر تارک این شهر می درخشد و مادام که در پاسی از شب گذشته تن خسته شهر به صدای جاروی شما آرام می گیرد و در داغی آفتاب تابستان ، تن تشنه درختان به دستان پرمهر شما آبیاری می شود و جان می گیرد ، زبان از ستایش این همه عزتمندی و غرور که در نهایت شرافت و پاکدستی نان آور حلال زندگی تان هستید ، قاصر است.
یازدهم اردیبهشت ماه ، روز جهانی کار و کارگر را به تمامی کارگران تلاشگر کشور ، استانمان و بویژه مجموعه شهرداری تبریک عرض می کنیم و از خداوند متعال نعمت سلامت و برکت وافر در زندگی تان خواستاریم .

🖊مهندس غلامرضا منصفی”رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود″
🖊مهندس سید مهدی رجائی″شهردار لنگرود″