معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز گفت : گیلان ۵۵ هزار سالمند بالای ۸۰ سال دارد و تاکنون بیش از ۲۲ هزار نفر از این سالمندان علیه کرونا واکسینه شدند.

دکتر آبتین حیدرزاده با اشاره به اینکه با ۴۰ هزار سالمند تماس گرفته شده تا به موقع واکسینه شوند افزود: البته همه ی این افرادی که با آنها تماس گرفته شده به مراکز تزریق واکسن مراجعه نکرده اند.

وی با اشاره به اینکه واکسن به اندازه کافی برای همه ی افراد وجود دارد افزود: با توجه به اولویت ها ، با همه افراد واجد شرایط تماس گرفته می شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: سالمندان بالای ۸۰ سال که هنوز واکسن کرونا دریافت نکرده اند برای ثبت نام واکسن ، به سایتsalamat.gov.ir مراجعه کنند.