ختم‌کلام:

عضو اسبق شورای اسلامی رشت در نشست مطبوعاتی با جمعی از خبرنگاران گیلان به نقش مهم رسانه ها در توسعه شهری تاکید کرد.

هادی رمضانی خبرنگاری را رسالتی بزرگ دانست و افزود: خبرنگاران در خط مقدم فعالیت های سیاسی و اجتماعی کشور قرار دارند و امین مردم هستند.
عضو سومین دوره شورای اسلامی رشت با اشاره به اینکه رسانه افکار عمومی را سوق می دهد بیان داشت: رسالت خبرنگاری بزرگ است و خبرنگاران باید مشکلات جامعه را درست منتقل کنند.
رمضانی از خبرنگاران خواست مردم را به حضور پرشور و مشارکت گسترده در انتخابات دعوت کنند و با اطلاع رسانی صحیح مردم افراد واجد شرایط را به عنوان نمایندگان خود انتخاب کنند.
وی عنوان داشت: در شورای سوم خبرنگاران را جزو خانواده خود می دانستیم و برای نخستین بار در دوران شورای سوم مراسم تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد.
عضو سومین دوره شورای اسلامی رشت با اشاره به مشکلات حال حاضر رشت اظهار داشت: مشکلات زیست محیطی،ساماندهی زباله های شهری، ترافیک از مهمترین مشکلات فعلی رشت است.
رمضانی عدم یکپارچگی مدیریت شهری را یکی از مهمترین مشکلات حال حاضر شهرهای کشور عنوان کرد.
وی با بیان اینکه استان گیلان نیروی انسانی غنی دارد اظهار کرد: حضور مدیران اجرایی توانمند می تواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد.
وی همچنین حل معضل ساخت و ساز بر زمین های نسقی را یکی از مهمترین مشکلات حال حاضر عنوان کرد و افزود: البته شورا و شهرداری به تنهایی نمی تواند مشکل زمین های نسقی را حل کند.