حتم کلام؛ صبح امروز و در ادامه اجرای طرح واکسیناسیون کرونا ، تعداد ۳۰ نفر از پرسنل خدمات شهری شهرداری لنگرود واکسینه شدند

سید مهدی رجایی شهردار لنگرود با بیان این مطلب که این قشر فداکار و زحمتکش با توجه به شرایط شغلی نسبت به سایر اقشار جامعه در معرض خطر بیشتری هستند ، از ادامه اجرای این طرح واکسیناسیون در بین مابقی نیروهای پاکبان در روزهای آتی خبر داد.