ختم کلام-  بر اساس مصوبه هیئت دولت در سال ۹۷، امسال برای سومین سال متوالی از ابتدای اردیبهشت ماه، ۷ درصد به تعرفه آب و برق عموم مردم اضافه می شود. بدین ترتیب آب و برق بار دیگر گران شد.

این افزایش تعرفه که برای عموم مردم خواهد بود، برای مشترکان پرمصرف، از ابتدای خردادماه با افزایش ۱۶ درصدی تکرار می شود. در واقع مشترکان پرمصرف نیز همچون دیگر مشترکان، از امروز با افزایش تعرفه ۷ درصدی مواجه می شوند اما به این رشد ۷ درصدی، از ابتدای خردادماه ۱۶ درصد اضافه می شود و مشترکان پرمصرف با رشد ۲۳ درصدی تعرفه نسبت به گذشته مواجه خواهند شد.
از سوی دیگر، مصوبه هیئت دولت در سال ۹۹ در خصوص آب و برق امید، فرصت شش ماهه ای را به مشترکان پرمصرف داد تا نسبت به بهینه سازی مصرف خود اقدام کرده و از قرارگیری در زمره مشترکان پرمصرف خارج شوند که این فرصت نیز امروز به پایان رسیده و مشترکانی که از این پس، مصرف آب و برق آنها، در زمره مشترکان پرمصرف قرار گیرد، علاوه بر رشد ۷ درصدی تعرفه از ابتدای اردیبهشت و رشد ۱۶ درصدی تعرفه از ابتدای خرداد، با رشد ۱۰ درصدی تعرفه در تابستان نیز مواجه می شوند که در مجموع، مشترکان پرمصرف شاهد رشد ۳۳ درصدی تعرفه مصرف آب و برق خواهند بود.