یادداشت: عزیز عاقبتی

پیامبر اکرم(ص) می فرماید:

دوستی و مهرورزی (با مردم) نیمی از دین است

یکی از مولّفه های مهم و ارزشمند در گستره زندگی اجتماعی تعامل با مردم است که به این مسئله در آموزه های دینی توجه ویژه ای شده است و احادیث و روایات زیادی از سوی پیامبر(ص) و امامان(ع) به این موضوع اختصاص یافته است.

روز گذشته برای پیگیری درخواستی به دادسرای نظامی گیلان مراجعه کردم،دادستان و کارمندان دادسرای نظامی گیلان در کمال ادب و در فضایی صمیمی پای صحبت های بنده نشسته و پیگیر درخواست هایم شدند.

بسیار خرسند شدم که دادستان و کارکنان دادسرای نظامی گیلان با درک و سواد رسانه‌ای بالا به جایگاه خبرنگاران و اصحاب رسانه توجه داشته و مردم داری و توجه به خواسته های قانونی آنان را در اولویت کاری خود قرار داده اند.

بر خود وظیفه دانستم از اخلاق و رفتار پسنده کارکنان و دادستان دادسرای نظامی گیلان با مراجعین که موجب تقویت نظام و حس محبت و امیدواری مراجعین نسبت به نظام و مجموعه مربوطه میشود تقدیر و تشکر کنم.

عزیز عاقبتی
خبرنگار