ختم کلام:

در حاشیه جلسه کارگروه پسماند شهرستان لنگرود که به ریاست فرماندار و در سالن کنفرانس فرمانداری برگزار شد ، مهندس رحیم حیدری “فرماندار شهرستان”  از مهندس سید مهدی رجایی “شهردار لنگرود” بابت زحمات مجدانه و توام با تعهد ایشان در سال جاری (۱۳۹۹) در راستای مدیریت پسماند شهر لنگرود ، حفظ محیط زیست و بهبود کیفیت مدیریت شهری تقدیر نمود.