ختم کلام: در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه ناحیه لنگرود، سید مهدی رجایی “شهردار لنگرود” از زحمات سرهنگ الیاس کوثری در دوران تصدی فرماندهی سپاه ناحیه لنگرود قدردانی کرد.

ور همچنین برای سرهنگ الیاسی آرزوی توفیق کرد.