ختم کلام: هم اندیشی برخط اعضای انجمن اقتصاد و کشاورزی از دانشگاه های سراسر کشور با رییس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
در این کنفرانس برخط، معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، وظایف این سازمان را حفظ محیط زیست برای نسل آتی و کنونی یاد کرد و گفت: در کشور هیچ ارگانی به اندازه این سازمان، وظیفه حفظ حقوق نسل های آتی را ندارد.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در این دیدار که به صورت برخط برگزار شد، دکتر عیسی کلانتری در خصوص اهمیت حفظ محیط زیست تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب بارها در سخنان شان مساله محیط زیست و حفاظت از آن را یک مساله ملی دانستند و تاکید کردند حفظ آن وظیفه آخاد جامعه است.

کلانتری در ادامه با بیان این که یکی از مصادیق توسعه پایدار حفظ محیط زیست است، ادامه داد: فقر، یکی از عوامل مخرب محیط زیست است و در کشور با رعایت ضوابط محیط زیستی باید تولید صورت گیرد و چرخ زندگی مردم هم بچرخد .

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با انتقاد از برخی از سیاست های ضد توسعه ای در کشور ادامه داد: برخی از سیاستگزاران ارزش ذاتی آب را صفر در نظر می گیرند و همین سیاست ها به بهانه خودکفایی باعث نابودی منابع کشور شده است.

معاون رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد: سازمان در حال به روزرسانی تجهیزات زمینی برای اطفای حریق است، اما با مشکلات زیادی مواجه است. برخی انتقاد می کنند که چرا در آتش سوزی ها از امداد هوایی استفاده نشد، باید بگویم که با تجهیزات قدیمی که وجود دارد به ازای هر بیست پرواز، حتما یک نفر تلفات خواهیم داشت و از طرف دیگر برای خرید تجهیزات هوایی نیاز به سرمایه گذاری بالایی داریم که از توان اقتصادی دولت خارج است و باید شما استادان اقتصاد بگویید در این مورد باید چقدر سرمایه گذاری کرد؟

وی در ادامه از جوانانی که برای مهار آتش به طبیعت رفتند یاد کرد و گفت: این جوانان سرمایه های کشور بودند و دولت در حال رایزنی است تا برای خانواده آنها تسهیلاتی در نظر گرفته شود.

در ادامه معاون رییس جمهور ضمن تاکید بر محدودیت های استخدامی خاطر نشان کرد: با ۳۵۰۰ محیط بان حفاظت و صیانت از منابع ژنتیک کشور امکان پذیر نیست و دانشگاه ها باید فرهنگ جامعه را تقویت کنند، کماینکه تا کنون هم این کار توسط رسانه ها انجام شده است.

کلانتری ضمن اشاره به موضوع وقف دماوند گفت: دیروز در دفتر معاون اول رییس جمهور در خصوص موضوع دماوند و جنگل آق مشهد جلسه داشتیم، اما متاکلانتری در دیدار برخط با استادان دانشگاه های کشور مطرح کرد: جوانانی که برای مهار آتش جنگل ها اقدام کردند، سرمایه های بودند
۱۳۹۹/۵/۱۳ دوشنبه
کد خبر: ۳d5a380
هم اندیشی برخط اعضای انجمن اقتصاد و کشاورزی از دانشگاه های سراسر کشور با رییس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
در این کنفرانس برخط، معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، وظایف این سازمان را حفظ محیط زیست برای نسل آتی و کنونی یاد کرد و گفت: در کشور هیچ ارگانی به اندازه این سازمان، وظیفه حفظ حقوق نسل های آتی را ندارد.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در این دیدار که به صورت برخط برگزار شد، دکتر عیسی کلانتری در خصوص اهمیت حفظ محیط زیست تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب بارها در سخنان شان مساله محیط زیست و حفاظت از آن را یک مساله ملی دانستند و تاکید کردند حفظ آن وظیفه آخاد جامعه است.

کلانتری در ادامه با بیان این که یکی از مصادیق توسعه پایدار حفظ محیط زیست است، ادامه داد: فقر، یکی از عوامل مخرب محیط زیست است و در کشور با رعایت ضوابط محیط زیستی باید تولید صورت گیرد و چرخ زندگی مردم هم بچرخد .

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با انتقاد از برخی از سیاست های ضد توسعه ای در کشور ادامه داد: برخی از سیاستگزاران ارزش ذاتی آب را صفر در نظر می گیرند و همین سیاست ها به بهانه خودکفایی باعث نابودی منابع کشور شده است.

معاون رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد: سازمان در حال به روزرسانی تجهیزات زمینی برای اطفای حریق است، اما با مشکلات زیادی مواجه است. برخی انتقاد می کنند که چرا در آتش سوزی ها از امداد هوایی استفاده نشد، باید بگویم که با تجهیزات قدیمی که وجود دارد به ازای هر بیست پرواز، حتما یک نفر تلفات خواهیم داشت و از طرف دیگر برای خرید تجهیزات هوایی نیاز به سرمایه گذاری بالایی داریم که از توان اقتصادی دولت خارج است و باید شما استادان اقتصاد بگویید در این مورد باید چقدر سرمایه گذاری کرد؟

وی در ادامه از جوانانی که برای مهار آتش به طبیعت رفتند یاد کرد و گفت: این جوانان سرمایه های کشور بودند و دولت در حال رایزنی است تا برای خانواده آنها تسهیلاتی در نظر گرفته شود.

در ادامه معاون رییس جمهور ضمن تاکید بر محدودیت های استخدامی خاطر نشان کرد: با ۳۵۰۰ محیط بان حفاظت و صیانت از منابع ژنتیک کشور امکان پذیر نیست و دانشگاه ها باید فرهنگ جامعه را تقویت کنند، کماینکه تا کنون هم این کار توسط رسانه ها انجام شده است.

کلانتری ضمن اشاره به موضوع وقف دماوند گفت: دیروز در دفتر معاون اول رییس جمهور در خصوص موضوع دماوند و جنگل آق مشهد جلسه داشتیم، اما متکلانتری در دیدار برخط با استادان دانشگاه های کشور مطرح کرد: جوانانی که برای مهار آتش جنگل ها اقدام کردند، سرمایه های بودند
۱۳۹۹/۵/۱۳ دوشنبه
کد خبر: ۳d5a380
هم اندیشی برخط اعضای انجمن اقتصاد و کشاورزی از دانشگاه های سراسر کشور با رییس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
در این کنفرانس برخط، معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، وظایف این سازمان را حفظ محیط زیست برای نسل آتی و کنونی یاد کرد و گفت: در کشور هیچ ارگانی به اندازه این سازمان، وظیفه حفظ حقوق نسل های آتی را ندارد.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در این دیدار که به صورت برخط برگزار شد، دکتر عیسی کلانتری در خصوص اهمیت حفظ محیط زیست تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب بارها در سخنان شان مساله محیط زیست و حفاظت از آن را یک مساله ملی دانستند و تاکید کردند حفظ آن وظیفه آخاد جامعه است.

کلانتری در ادامه با بیان این که یکی از مصادیق توسعه پایدار حفظ محیط زیست است، ادامه داد: فقر، یکی از عوامل مخرب محیط زیست است و در کشور با رعایت ضوابط محیط زیستی باید تولید صورت گیرد و چرخ زندگی مردم هم بچرخد .

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با انتقاد از برخی از سیاست های ضد توسعه ای در کشور ادامه داد: برخی از سیاستگزاران ارزش ذاتی آب را صفر در نظر می گیرند و همین سیاست ها به بهانه خودکفایی باعث نابودی منابع کشور شده است.

معاون رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد: سازمان در حال به روزرسانی تجهیزات زمینی برای اطفای حریق است، اما با مشکلات زیادی مواجه است. برخی انتقاد می کنند که چرا در آتش سوزی ها از امداد هوایی استفاده نشد، باید بگویم که با تجهیزات قدیمی که وجود دارد به ازای هر بیست پرواز، حتما یک نفر تلفات خواهیم داشت و از طرف دیگر برای خرید تجهیزات هوایی نیاز به سرمایه گذاری بالایی داریم که از توان اقتصادی دولت خارج است و باید شما استادان اقتصاد بگویید در این مورد باید چقدر سرمایه گذاری کرد؟

وی در ادامه از جوانانی که برای مهار آتش به طبیعت رفتند یاد کرد و گفت: این جوانان سرمایه های کشور بودند و دولت در حال رایزنی است تا برای خانواده آنها تسهیلاتی در نظر گرفته شود.

در ادامه معاون رییس جمهور ضمن تاکید بر محدودیت های استخدامی خاطر نشان کرد: با ۳۵۰۰ محیط بان حفاظت و صیانت از منابع ژنتیک کشور امکان پذیر نیست و دانشگاه ها باید فرهنگ جامعه را تقویت کنند، کماینکه تا کنون هم این کار توسط رسانه ها انجام شده است.

کلانتری ضمن اشاره به موضوع وقف دماوند گفت: دیروز در دفتر معاون اول رییس جمهور در خصوص موضوع دماوند و جنگل آق مشهد جلسه داشتیم، اما متاسفانه واقعیت آن چیزی نیست که در رسانه ها مطرح می شود، مثلاً وقف دامنه کوه دماوند مربوط به ۴۰۰ سال پیش است و جمع آن به ۱۰۰ هکتار هم نمی رسد، واقعیت جنگل آق مشهد هم ۴۰۰ هکتار از مراتعش وقف شده که مربوط به ۸۰۰ سال پیش است، ضمن اینکه طبق فتوای مرحوم امام (ره) و رهبر معظم انقلاب، انفال قابل وقف نیست.

معاون رییس جمهور تصریح کرد: محیط زیست فقط جنگل نیست، سوخت اضافی که به وسیله خودرو ها در ترافیک می سوزد و باعث آلودگی هوا می شود نیز محیط زیست است.

رییس سازمان محیط زیست در پایان با تاکید بر ضرورت آموزش محیط زیست در دانشگاه ها گفت: درصد زیادی از مدیران اجرایی کشور، دانش آموخته رشته های مهندسی هستند و باید با مسائل محیط زیستی آشنا باشند، تا آینده نسل های آتی کشور به خطر نیافتد.
اسفانه واقعیت آن چیزی نیست که در رسانه ها مطرح می شود، مثلاً وقف دامنه کوه دماوند مربوط به ۴۰۰ سال پیش است و جمع آن به ۱۰۰ هکتار هم نمی رسد، واقعیت جنگل آق مشهد هم ۴۰۰ هکتار از مراتعش وقف شده که مربوط به ۸۰۰ سال پیش است، ضمن اینکه طبق فتوای مرحوم امام (ره) و رهبر معظم انقلاب، انفال قابل وقف نیست.

معاون رییس جمهور تصریح کرد: محیط زیست فقط جنگل نیست، سوخت اضافی که به وسیله خودرو ها در ترافیک می سوزد و باعث آلودگی هوا می شود نیز محیط زیست است.

رییس سازمان محیط زیست در پایان با تاکید بر ضرورت آموزش محیط زیست در دانشگاه ها گفت: درصد زیادی از مدیران اجرایی کشور، دانش آموخته رشته های مهندسی هستند و باید با مسائل محیط زیستی آشنا باشند، تا آینده نسل های آتی کشور به خطر نیافتد.سفانه واقعیت آن چیزی نیست که در رسانه ها مطرح می شود، مثلاً وقف دامنه کوه دماوند مربوط به ۴۰۰ سال پیش است و جمع آن به ۱۰۰ هکتار هم نمی رسد، واقعیت جنگل آق مشهد هم ۴۰۰ هکتار از مراتعش وقف شده که مربوط به ۸۰۰ سال پیش است، ضمن اینکه طبق فتوای مرحوم امام (ره) و رهبر معظم انقلاب، انفال قابل وقف نیست.

معاون رییس جمهور تصریح کرد: محیط زیست فقط جنگل نیست، سوخت اضافی که به وسیله خودرو ها در ترافیک می سوزد و باعث آلودگی هوا می شود نیز محیط زیست است.

رییس سازمان محیط زیست در پایان با تاکید بر ضرورت آموزش محیط زیست در دانشگاه ها گفت: درصد زیادی از مدیران اجرایی کشور، دانش آموخته رشته های مهندسی هستند و باید با مسائل محیط زیستی آشنا باشند، تا آینده نسل های آتی کشور به خطر نیافتد.۱۳ دوشنبه
کد خبر: ۳d5a380
هم اندیشی برخط اعضای انجمن اقتصاد و کشاورزی از دانشگاه های سراسر کشور با رییس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
در این کنفرانس برخط، معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، وظایف این سازمان را حفظ محیط زیست برای نسل آتی و کنونی یاد کرد و گفت: در کشور هیچ ارگانی به اندازه این سازمان، وظیفه حفظ حقوق نسل های آتی را ندارد.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در این دیدار که به صورت برخط برگزار شد، دکتر عیسی کلانتری در خصوص اهمیت حفظ محیط زیست تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب بارها در سخنان شان مساله محیط زیست و حفاظت از آن را یک مساله ملی دانستند و تاکید کردند حفظ آن وظیفه آخاد جامعه است.

کلانتری در ادامه با بیان این که یکی از مصادیق توسعه پایدار حفظ محیط زیست است، ادامه داد: فقر، یکی از عوامل مخرب محیط زیست است و در کشور با رعایت ضوابط محیط زیستی باید تولید صورت گیرد و چرخ زندگی مردم هم بچرخد .

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با انتقاد از برخی از سیاست های ضد توسعه ای در کشور ادامه داد: برخی از سیاستگزاران ارزش ذاتی آب را صفر در نظر می گیرند و همین سیاست ها به بهانه خودکفایی باعث نابودی منابع کشور شده است.

معاون رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد: سازمان در حال به روزرسانی تجهیزات زمینی برای اطفای حریق است، اما با مشکلات زیادی مواجه است. برخی انتقاد می کنند که چرا در آتش سوزی ها از امداد هوایی استفاده نشد، باید بگویم که با تجهیزات قدیمی که وجود دارد به ازای هر بیست پرواز، حتما یک نفر تلفات خواهیم داشت و از طرف دیگر برای خرید تجهیزات هوایی نیاز به سرمایه گذاری بالایی داریم که از توان اقتصادی دولت خارج است و باید شما استادان اقتصاد بگویید در این مورد باید چقدر سرمایه گذاری کرد؟

وی در ادامه از جوانانی که برای مهار آتش به طبیعت رفتند یاد کرد و گفت: این جوانان سرمایه های کشور بودند و دولت در حال رایزنی است تا برای خانواده آنها تسهیلاتی در نظر گرفته شود.

در ادامه معاون رییس جمهور ضمن تاکید بر محدودیت های استخدامی خاطر نشان کرد: با ۳۵۰۰ محیط بان حفاظت و صیانت از منابع ژنتیک کشور امکان پذیر نیست و دانشگاه ها باید فرهنگ جامعه را تقویت کنند، کماینکه تا کنون هم این کار توسط رسانه ها انجام شده است.

کلانتری ضمن اشاره به موضوع وقف دماوند گفت: دیروز در دفتر معاون اول رییس جمهور در خصوص موضوع دماوند و جنگل آق مشهد جلسه داشتیم، اما متاسفانه واقعیت آن چیزی نیست که در رسانه ها مطرح می شود، مثلاً وقف دامنه کوه دماوند مربوط به ۴۰۰ سال پیش است و جمع آن به ۱۰۰ هکتار هم نمی رسد، واقعیت جنگل آق مشهد هم ۴۰۰ هکتار از مراتعش وقف شده که مربوط به ۸۰۰ سال پیش است، ضمن اینکه طبق فتوای مرحوم امام (ره) و رهبر معظم انقلاب، انفال قابل وقف نیست.

معاون رییس جمهور تصریح کرد: محیط زیست فقط جنگل نیست، سوخت اضافی که به وسیله خودرو ها در ترافیک می سوزد و باعث آلودگی هوا می شود نیز محیط زیست است.

رییس سازمان محیط زیست در پایان با تاکید بر ضرورت آموزش محیط زیست در دانشگاه ها گفت: درصد زیادی از مدیران اجرایی کشور، دانش آموخته رشته های مهندسی هستند و باید با مسائل محیط زیستی آشنا باشند، تا آینده نسل های آتی کشور به خطر نیافتد.