ختم‌کلام: در حکم ساسان کفایی مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان خطاب به علی اصغر روشنی آمده است : به موجب این حکم جنابعالی به

سمت مسئول اداره روابط عمومی محیط زیست گیلان منصوب می شوید ، امیدوارم موفق و موید باشید .

گفتنی است روشنی ۱۰ سال رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های فومن و شفت و کارشناس فناوری های نوین آموزش و پژوهش اداره کل  حفاظت محیط زیست گیلان را در کارنامه کاری خود دارد .
پیش از این علی صدیق عربانی به مدت نه سال سرپرستی این اداره را برعهده داشت .