ختم کلام : علی امیری رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان با تایید این خبر گفت  در پی تصرف بخشی از تالاب بین المللی امیر کلایه و تبدیل آن  به” محل نگهداری و پرورش اردک” با پیگیری قضایی صورت گرفته توسط محیط زیست و صدور رای دادگاه ، نسبت به خلع ید ورفع تصرف اراضی مذکور با همکاری نیروی انتظامی اقدام گردید.


امیری افزود در سال جاری سه مورد رفع تصرف اراضی تالابی صورت گرفته ودو پرونده نیز در نوبت اجرای حکم قرار دارد. وی هشدار داد با هرگونه دخل و تصرف اراضی ملی  برخورد قانونی خواهد شد  و متخلفین ضمن رفع تصرف  مشمول مجازات کیفری و جرائم سنگین  زیست محیطی خواهند شد .