ختم کلام: در مراسمی که با حضور معاونت نظارت و پایش اداره کل محیط زیست ،معاونت فرماندار و تنی چند از مسئولین در دفتر فرماندار شهرستان لنگرود برگزار شد ، با اهداء لوح تقدیر که به امضا ساسان کفایی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان رسید ، از تلاشهای رحیم حیدری فرماندار شهرستان لنگرود به پاس تلاش وافر و تشریک مساعی ارزشمند نامبرده در پاکسازی رودخانه لنگرود از گیاه مهاجم سنبل آبی  قدردانی شد.