ختم کلام: دهمین دوره انتخابات انجمن ژئوپلیتیک ایران روز گذشته از طریق فضای مجازی و با حضور دانش آموخته‌های جغرافیای سیاسی کشور برگزار و سرهنگ پاسدار عباس بایرامی با کسب آرای لازم عضو هیات مدیره کشوری انجمن ژئوپلیتیک ایران شد.
گفتنی است در انتخابات روز گذشته دکتر مرتضی قورچی، دکتر هادی اعظمی دکتر مصطفی حاجت، دکتر سید محمد تقی رئیس السادات و سرهنگ عباس بایرامی به عنوان اعضای هیئت مدیره کشوری انجمن ژئوپلیتیک ایران و محمد امین نقیب زاده و جواد کاویانی راد بعنوان بازرسین این انجمن انتخاب شدند.
عباس بایرامی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت بوده و هم اکنون نیز ریاست سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور را بر عهده دارد‌.

وی اهل کومله لنگرود است.