ختم کلام: طاهره زاهد صفت اظهار کرد: براساس ابلاغیه وزارت بهداشت حضور پرستاران باردار و دارای بیماری های زمینه ای در بخش کرونا ممنوع است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قانونی برای عدم فعالیت پرستاران باردار در بخش کرونا وجود دارد؟ گفت: از آغاز شیوع کرونا و براساس ابلاغیه وزارت بهداشت تاکید شده که پرستاران باردار و دارای بیماری‌های زمینه‌ای نباید در ارتباط مستقیم با بیماران مبتلا به کرونا قرار گیرند، چرا که این افراد از سطح ایمنی پایین تری نسبت به سایر افراد برخوردارند.

مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه این ابلاغیه وزارت بهداشت شامل بیمارستان های خصوصی نیز می شود، یادآور شد: به تمام مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی در استان گیلان نیز تاکید شده تا براساس این ابلاغیه عمل کنند.

وی با بیان اینکه اگر پرستار باردار و یا دارای بیماری زمینه ای در بخش کرونا در استان گیلان مشغول به فعالیت است، حتما به واحد امور پرستاری دانشگاه مراجعه و مراتب را گزارش دهد گفت: به محض رسیدن گزارش ها اقدامات برای خروج پرستاران باردار و دارای بیماری زمینه ای از بخش کرونا صورت خواهد گرفت.

زاهد صفت با بیان اینکه هم اکنون حدود ۲٠٠٠ پرستار گیلانی از بیش از ۴٠٠ بیمار مبتلا به کرونا در استان مراقبت می کنند افزود: حدود ۹٠ درصد این پرستاران را بانوان تشکیل می دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حدود ۵۰۰۰ پرستار در بیمارستان های دولتی و خصوصی استان مشغول به ارائه خدمات به بیماران هستند.