ختم کلام:  در این نامه که جداگانه خطاب به رییس جمهور و  دبیر شورای عالی مناطق آزاد صادر شده ، آمده است :

 

جناب روحانی رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر بانک دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند اینجانبان امضا کنندگان ذیل جمعی از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران فعال عرصه اقتصادی و با عنایت به اینکه مناطق آزاد ماهیتا و در بعد وجودی خود با توجه به اختبارات قانونی در زمینه درآمد زایی و اشتغال موثرند اخیرا با انتصاب آقای مهندس سید مهدی تقوی به سمت سرپرست مدیرعامل منطقه آزاد انزلی موجبات امیدواری و دلخوشی بوده و خبر از بکارگیری یک مدیر توانمند و منطقه آزادی و دارای تجارب ارزنده در تمامی امور مناطق آزاد موجبات امیدواری به موفقیت را می دهد .

جناب آقای رئیس جمهور

دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد

تلاشگران عرصه اقتصاد باور دارند بستر و ماسه های دریای خزر با توجه به موقعیت جغرافیایی طلاخیز بوده و در کم و کاستی ها جای خالی یک مدیر توانمند و با تدبیر و کاردان با این انتصاب پر می گردد . فلذا تقاضامندیم با بررسی موارد فوق نسبت به صدور حکم مدیرعاملی حناب آقای مهندس سید مهدی تقوی اقدام عاجل مبذول و با توجه به اینکه نامبردع از تمام خصوصیات یک مدیر توانمند برخوردار می باشند علاوه بر آن از محبوبیت بالایی در میان مردم منطقه برخوردار و انصافا در تمام مدیریتهایی که حضور داشتند به معنای واقعی در خدمت تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی بوده و انجام وظیفه نموده اند . با توجه به کثرت امضای طومار و حساسیت منظقه در صدور فرمان عاجل برای ایشان برای مدیر عاملی منطقه آزاد انزلی در ماههای آخر دولت دوازدهم مورد تقاضاست .