معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبرداد: فردا پایان مرحله نخست واکسیناسیون کرونا در گیلان · ختم کلام | ختم کلام
تبلیغات

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبرداد: فردا پایان مرحله نخست واکسیناسیون کرونا در گیلان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبرداد: فردا پایان مرحله نخست واکسیناسیون کرونا در گیلان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز گفت: مرحله نخست واکسیناسیون کرونا در گیلان برای کادر درمان که از سه شنبه آغاز شده بود فردا جمعه به پایان می رسد.

به گزارش ختم گلام،  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز گفت: مرحله نخست واکسیناسیون کرونا در گیلان برای کادر درمان که از سه شنبه آغاز شده بود فردا جمعه به پایان می رسد.

آبتین حیدرزاده گفت: تزریق واکسن کرونا با نام «اسپوتنیک» برای بقیه کادر درمان و سالمندان پرخطر و جانبازان تا پایان سال ۹۹ طول می کشد.