به گزارش ختم کلام، رییس سازمان چای کشور صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به فراز و فرودهای صنعت چای اظهار کرد: این صنعت زمانی در اوج و تامین کننده بخش زیادی از نیاز داخلی، اشتغال و سرمایه گذاری و تنها منبع درآمدی ۵۵ هزار چایکار بود‌ اما با گذشت زمان با توجه به بحث های مختلف در این زمینه تغییر و تحولات نتوانست این صنعت را از بین ببرد.

حبیب جهانساز با اشاره به اینکه این صنعت ۳۰ درصد نیاز مصرف داخلی را تامین می کند، تصریح کرد: صنعت چای بالغ بر ۱۰میلیون دلار ارزآوری برای کشور داشته و گردش مالی بالغ بر ۲ هزار میلیاردی را ایجاد کرده است.

*تولید بالغ بر ۱۳۳ هزار تن برگ سبز چای

جهانساز با بیان اینکه طی سه سال اخیر حمایت های خوبی از این صنعت صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: امروز ۳۰  هزار تن چای خشک و بالغ بر ۱۳۳ هزار تن برگ سبز تولید  می شود و رشد هر ساله در این زمینه توام با ثبات است.

وی یکی از حمایت های دولت از  صنعت چای را  حمایت از صندوق تخصصی چای عنوان و تصریح کرد: این صندوق در حال حاضر  ۸۷ میلیارد تومان سرمایه دارد که ۷۵ درصد سرمایه به چایکاران، ۲۰ درصد کارخانجات و ۵ درصد نیز سهم بازار است.

این مسئول ادامه داد: منطقی کردن قیمت برگ سبز چای از دیگر حمایت های انجام شده از این صنعت است که انتظار  می رود کشاورز بحث اصلاح اراضی باغی را انجام دهد و رضایت نسبی چایکار را به دنبال دارد و به تبع آن تعدادی از  کارخانه های رها شده یکی پس از دیگری در حال احیا بوده و به چرخه تولید بازگشتند.

رییس سازمان چای کشور با بیان اینکه هر کشاورز  یک حساب دیجیتال در سامانه دارد، گفت: سامانه چایکاران، سامانه کارخانجات و صدور دفترچه های الکترونیکی برای آنان سه اقدام در راستای خدمات رسانی از طریق دولت الکترونیک است تا در شرایط ویروس کرونا و اهمیت بهداشت و سلامت همگانی، نیازی به مراجعه حضوری جهت دریافت خدمات مورد نیاز نباشد.

رییس سازمان چای کشور نقشه حاصلخیزی خاک را از دیگر اقدامات موثر عنوان و خاطرنشان کرد: نقشه حاصلخیزی کل باغات چای برآورد و روی نقشه های حاصلخیزی خاک مشخص شده است.

وی با تاکید بر اینکه امروز نگاه چایکار آموزش، اصلاح بهزراعی باغات، افزایش کیفیت برگ و سهم بیشتر از مصرف چای داخلی است، گفت: چای از نظر گردشگری، حفظ اکوسیستم و درآمد اقتصادی دارای اهمیت است و دولت نیز حمایت های خوبی را از این صنعت انجام می دهد.

*درآمد چایکاران در سال جاری به ۵۱۴ میلیارد تومان رسید

جهانساز با اشاره به اینکه تولید برگ سبز چای از ۹۰ هزار تن در سال ۹۱ به ۱۳۳ هزار تن در سال جاری افزایش یافت، افزود: قیمت تضمینی درجه یک از هزار و ۲۰۰ هزار تومان در سال ۹۱ به چهار هزار و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

وی درآمد چایکاران در سال ۹۱ را ۷۰ میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: درآمد چایکاران سال گذشته ۳۴۳ میلیارد تومان و امسال به ۵۱۴ میلیارد تومان افزایش یافت و قدر سهم دولت از ۶۷ درصد شروع و به ۲۵ درصد رسید که توجیه اقتصادی این صنعت را نشان می دهد.

رییس سازمان چای کشور مساحت باغات زیر کشت را ۲۶ هزار هکتار اعلام کرد و یادآور شد: کنترل واردات از طریق تخصیص ارزی که قدرت رقابت تولید داخلی در مقابل واردات را داشته باشد، اقدامی موثر است که ۳۰ هزار تن تولید و ۴۴ هزار تن نیز وارد شده است.