ختم کلام: طرح ویزیت رایگان در روستای گوراب پس و آلیان فومن به همت شبکه بهداشت و درمان و با مشارکت کانون بسیج جامعه پزشکی فومن در راستای اجرای طرح شهید رهنمون و با هدف ارتقاء سطح سلامت انجام شد.

در این طرح،   ١١٢ نفر از مراجعه کنندگان از ویزیت رایگان پزشکی، دندانپزشکی، مامایی و مشاوره روانشناسی  بهره مند شدند.

گفتنی است: طرح شهید رهنمون در پنجشنبه های آخر هر ماه در سطح مناطق کم برخوردار این شهرستان قابل اجرا می باشد.