به گزارش ختم کلام و به نقل از روابط عمومی اداره کل زندانهای گیلان ، رضا محمدی اصل در نشست با روسای اداره فرهنگی و مرکز مراقبت بعد از خروج اداره کل زندان ها و اقدامات تامین و تربیتی استان گیلان که به جهت دستگیری از خانواده های زندانیان برگزار شد، اظهار کرد: در جریان بازدید رئیس سازمان زندان های کشور از زندان های خراسان رضوی طرح «نذر هشتم» که به نیت امام رضا(ع) است، به اجرا درآمد.

وی هدف از اجرای طرح «نذر هشتم» را فراهم کردن مقدمات آزادی هشت زندانی یا دستگیری از هشت خانواده مددجو دانست و افزود: طرح مذکور در زندان های گیلان نیز به وقوع خواهد پیوست.

مدیرکل زندان های گیلان تصریح کرد: با شناسایی خانواده های مددجویان در استان گیلان به تمام شهرهای استان عزیمت خواهیم کرد و علاوه بر آزادی زندانیان با خانواده های مددجویان نیز دیدار حضوری داریم.

محمدی اصل، با اشاره به اجرای بازدیدهای میدانی از زندان ها و دیدار با خانواده های مددجویان از ابتدای سال جاری تاکنون، گفت: تاکنون توانستیم از بیش از ۱۰۰۰ خانواده زندانی دستگیری کنیم که این امر با کمک گروه خیرین جهادی و انجمن های حمایت ۱۳گانه استان انجام پذیرفته و همچنان ادامه دارد.

وی متذکر شد: با اجرای طرح «نذر هشتم» به نیت امام رضا(ع) نیز در کنار خیرین و گروه های جهادی می توانیم در حوزه کمک به مددجویان و خانواده های آنان فعال تر عمل کنیم.