ختم کلام: بلوار دسترسی به منطقه آزاد انزلی از جاده اصلی رشت به انزلی منشعب شده و به طول ۲.۵ کیلومتر، به عنوان کنترل کننده ترافیک ورودی بلوار شهید فاتحی و فاز تجارت و گردشگری، دفتر اصلی سازمان و روستاهای منطقه تا جاده زیباکنار، عمل می کند و به صورت مستقیم هدایت ترانزیت کالا به مجتمع بندر کاسپین از طریق این اتوبان چهارلاینه صورت می گیرد.

به منظور گرامیداشت مجاهدت ها و رشادت های مرد میدان، سردار شهید اسلام، حاج قاسم سلیمانی در سالروز شهادت آن شهید والامقام به دستور دکتر محمد ولی روزبهان، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان، بلوار دسترسی به منطقه آزاد انزلی به نام آن شهید بزرگوار مزین شد.

سازمان منطقه آزاد انزلی خود را مدیون آن شهید و تمام شهدای والا مقام می داند و براین اساس راهبرد اصلی خود را الگوپذیری و اجرای راهبردهای عملیاتی شده در سیره زندگی شهدایی چون سردار سلیمانی یعنی تلاش مضاعف و تبدیل کردن تهدید به فرصت در توسعه ایران اسلامی، قرار داده که از نمونه های آن می توان به افزایش محدوده پهنه صنعتی و استمرار تأمین کالاهای اساسی از طریق مجتمع بندری کاسپین ظرف یک سال اخیراشاره کرد.
بلوار دسترسی به منطقه آزاد انزلی از جاده اصلی رشت به انزلی منشعب شده و به طول ۲.۵ کیلومتر، به عنوان کنترل کننده ترافیک ورودی بلوار شهید فاتحی و فاز تجارت و گردشگری، دفتر اصلی سازمان و روستاهای منطقه تا جاده زیباکنار، عمل می کند و به صورت مستقیم هدایت ترانزیت کالا به مجتمع بندر کاسپین از طریق این اتوبان چهارلاینه صورت می گیرد.
از مهمترین ویژگی های این مسیر دسترسی می توان به قرار گرفتن آن در خط ریلی مواصلاتی به مجتمع بندری کاسپین و سومین شهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی است،شاخص هایی که بیانگر نقش حائز اهمیت این اتوبان در کنترل و مدیریت ترافیک درون و برون منطقه می باشد.