به گزارش ختم کلام، شهردار رشت در دیدار با مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری گیلان ضمن تاکید بر نقش عواملی همچون اکولوژیک پارک، غنی سازی گونه‌های گیاهی، جانمایی و استقرار فلور گیاهان منطقه خزری اظهار کرد: این طرح علاوه بر ایجاد یک پارک قابل دسترسی آسان برای شهروندان به طور تقریبی بالغ بر ۷ متر مربع سرانه فضای سبز شهر رشت را افزایش خواهد داد.سید محمد احمدی گفت: در سال ۱۴۰۰ ضمن پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سنواتی شهرداری،  پارک مزبوربه بهره برداری خواهد رسید.در این جلسه همچنین مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان نیز بر لزوم انجام اقدامات کوتاه مدت در تأمین زیرساخت ها تأکید کرد و گفت: تأثیرات این اقدامات باید در دو ماه آینده ملموس باشد.

حامد اختری ادامه داد: تمدید قرارداد و بهنگام سازی کتابچه طرح با همکاری شهرداری در دستور کار قرار دارد.