آرشیو
کد خبر : 13147
سه شنبه - ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۴

بررسی و تایید صورتهای مالی و عملکرد سازمان منطقه برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

صورتهای مالی و عملکرد سازمان منطقه برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
درجلسه کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد

بررسی و تایید صورتهای مالی و عملکرد سازمان منطقه برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

به گزارش ختم کلام و به نقل ار مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل، کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی “مجمع عمومی سالیانه منطقه آزاد انزلی” با حضور دکتر حمید برومند قائم مقام دبیر و معاون برنامه‌ریزی دبیرخانه شورایعالی، اعضاء کارگروه تخصصی شورایعالی شامل نمایندگان وزارتخانه های عضو شورای عالی، علی اوسط اکبری مقدم رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، شعبان شاهکوهی مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

در این نشست، صورت های مالی و عملکرد، سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ سازمان منطقه آزاد انزلی مورد بررسی و پس از ارائه نقطه نظرات تخصصی اعضاء مورد تایید قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در ابتدای این نشست، گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی را برای سال مالی مذکور ارائه داد.

اکبری مقدم به اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای اهداف و چشم اندازهای ترسیم شده برای مناطق آزاد، نحوه ایجاد تحول و توسعه منطقه، ایجاد زیرساخت های اساسی، تعیین و تکلیف پروژه های عمرانی منطقه اشاره نمود.

در این نشست، اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، نقطه نظراتی پیرامون موارد مرتبط با بندهای قرائت شده حسابرسی و جهت بهبود مستمر فعالیت ها و اقدامات آتی سازمان منطقه آزاد انزلی ارائه نمودند.

گفتنی است در این نشست گزارش سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد انزلی، قرائت شد و سپس صورتهای مالی و عملکرد سازمان برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ مورد تایید قرار گرفت و جهت تصویب به شورای عالی مناطق آزاد ارجاع شد.