پرسنل و محیط بانانی که در این مراسم به نمایندگی از پرسنل سخنرانی کردند از کمبود حقوق،ظلم های روا رفته به کارشناسان و محیط بانان ،عدم تخصیص جیره به پاسگاهها و از همه مهمتر عدم رعایت عدالت در پرداخت اضافه کار و پاداش پرسنل بصورتی که در مقابل پرداختی پانصدهزار تومانی محیط بانان به برخی مسئولین ستادی پاداش های ده میلیونی پرداخت شده، گلایه کردند و خواستار انتقال این گلایه ها به رئیس سازمان شدند.
تمامی این موارد با پایان مدیریت قبلی باعث شادی و رضایت پرسنل شده بود و تشویق های مکرر حاضرین در هنگام سخنرانی های پرسنل گواه این رضایت بود.
در انتهای مراسم رضا زمانی با حکمی از سوی علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان سرپرست حفاظت محیط زیست گیلان معرفی شد

از نکات عجیب مراسم عدم دعوت از رسانه ها بود  که در سالهای جاری ضعف روابط عمومی و عدم پرداخت حق آبونمان و عدم تعامل با رسانه ها از نارضایتی اصحاب و مدیران رسانه ها نیز بود.