در این نشست که به مدت چهار ساعت با حضور بعضی از مئسولین دستگاههای اجرایی، بخشدار کومله و اعضای شورای شهر برگزار شد، آخرین وضعیت پروژه ها و موانع پیش روی مدیریت شهری به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

منوچهر مهدی پور با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده شهرداری به نماینده نماینده لنگرود در مجلس اظهار کرد: مبنای اداره شهر درک متقابل، همزبانی و تعامل میان شورا و شهرداری برای اداره بهتر شهر است.

شهردار کومله با اشاره به همکاری مشترک شورا و شهرداری برای رفع مشکلات اظهار کرد: اگرچه مشکلات زیادی در کشور وجود دارد اما باید فعلا با وضعیت فعلی کنار بیاییم.

مهدی پور با بیان اینکه مبنای ما کسب رضایت شهروندان است، افزود: در این مسیر امیدواریم که حمایتهای نماینده لنگرود در مجلس شامل حال مدیریت شهری شود.

پرویز محمدنژاد نیز با تاکید بر رفع مشکلات مدیریت شهری اظهار کرد: در این مسیر قطعا حامی خواهیم بود.

نماینده لنگرود در مجلس در خصوص تامین اعتبارات از منابع کشوری قول مساعد داد و گفت: شورا و شهرداری خدمت رسانی به مردم را با تمام قدرت ادامه دهند.