مهدیه رزاقی‌گفت: کومله با دارا بودن پتانسیل های الهی و طبیعی، بسترهای لازم برای سرمایه گذاری به ویژه در بخش جذب توریست و گردشگری را داراست.
وی افزود: مجموعه مدیریت شهری کومله از سرمایه گذاران خرد و کلان استقبال کرده و بی شک برای رفع موانع سرمایه گذاری تلاش می کند.

عضو شورای شهر کومله با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه و ظرفیت های گردشگری و طبیعی شهر خاطر نشان کرد: هرگونه سرمایه گذاری در این شهر، با ایمنی و حاشیه سود خوبی همراه خواهد بود.

رزاقی گفت: شورای ششم با اتحاد و هماهنگی یکدیگر، تسهیل کننده موانع موجود خواهند بود.