معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی گیلان افزود: سرهنگ «حسین بهراد نصر» و «مرتضی هدایت زاده» در حین انجام عملیات در منطقه شلمان شهرستان لنگرود دچار حادثه رانندگی شدند./ ختم کلام