آرشیو » اجتماعی » پیشخوان » گیلان
کد خبر : 11172
پنجشنبه - ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۵۵

آسفالت خیابان مرکز شهر بعد از لوله گذاری، خدمتی شاخص از شهرداری لنگرود

علی شفیعی در گفتگو با ختم کلام، آسفالت خیابان مرکز شهر بعد از لوله گذاری را یکی از خدمت های شاخص مجموعه مدیریت شهری دز طول ۴ سال گذشته برشمرد. وی اظهار کرد: پروژه لوله گذاری برای دفع آب های سطحی در مرکز شهر موجب رفع مشکل در زمان بارندگی شدید شد. سرپرست شهرداری لنگرود […]

آسفالت خیابان مرکز شهر بعد از لوله گذاری، خدمتی شاخص از شهرداری لنگرود

علی شفیعی در گفتگو با ختم کلام،

آسفالت خیابان مرکز شهر بعد از لوله گذاری را یکی از خدمت های شاخص مجموعه مدیریت شهری دز طول ۴ سال گذشته برشمرد.

وی اظهار کرد: پروژه لوله گذاری برای دفع آب های سطحی در مرکز شهر موجب رفع مشکل در زمان بارندگی شدید شد.

سرپرست شهرداری لنگرود گفت: بعد از اتمام لوله گذاری در مرکز شهر که تا بیمارستان امینی ادامه داشت، آسفالت این مسیر نیز به طول ۸۰۰۰ متر مربع انجام شد.