محمد آرتامهر کاندیدای شورای شهر رشت گفت: می تواند با هوشمند سازی ناوگان حمل و نقل شهر رشت به سامانه هوشمند ظرف مدت دو هفته و بدون نیاز به زیر ساخت خاصی با پرداخت کرایه تاکسی بصورت cash less، ماهیانه‌ ۳۰تا ۵۰ لیتر بنزین رایگان به رانندگان تاکسی تخصیص دهد.

وی اضافه کرد:اگر پرداخت الکترونیکی انجام شود، شاهد این خواهیم بود که پول خرد حذف و پرداخت مسافر بر بستر موبایل خواهد بود و درآمدهای ناشی از پرداخت غیر فیزیکی در قالب کمک هزینه تامین سوخت، به رانندگان تاکسی پرداخت خواهد شد.

آرتا مهر افزود: در حوزه شهر هوشمند شما اگر بتوانید فرهنگ سازی برای مردم انجام دهید که تفکیک زباله صورت پذیرد، حدود ۴۰ درصد زباله ها قابل تفکیک است.این چهل درصد می‌تواند ماهیانه برای هر پلاک واحد مسکونی به صورت متوسط ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان تولید ثروت بکند. به محض اینکه زباله تحویل داده شد در همان لحظه میزان زباله تحویلی محاسبه و بصورت اتوماتیک کیف پول شهروندان شارژ میشود.

محمد آرتامهر همچنین اعلام آمادگی کرد در صورت تمایل شهرداری رشت، طی دو هفته آینده این پروژه را در شهر رشت به بهره برداری خواهد رساند. وی همچنین در راستای راه اندازی پروژه پسماند رشت که با وجود ابلاغ قرار داد، بر اساس برنامه زمانبندی پیش نرفته است اعلام امادگی نمود.