غلامرضا منصفی گفت: شهردار لنگرود پیش از ظهر امروز توسط دستگاه‌های امنیتی فراخوانده شد و به دلیل بر زمین نماندن کارهای مدیریت شهری، موظف به انتخاب سرپرست بودیم.

رئیس شورای شهر لنگرود اتهام نامعلوم را دلیل جلب و دستگیری شهردار عنوان کرد و افزود: چون در حال حاضر تعیین زمان بازگشت و اعاده شدن خدمت شهردار مجهول است و از طرفی ضرورت ارائه خدمات به شهروندان امری اجتناب‌ناپذیر است برای شهرداری، سرپرست انتخاب‌شد.