گزارش تصویری اختصاصی/اجتماع نیروهای انقلاب اسلامی گیلان · ختم کلام | ختم کلام

گزارش تصویری اختصاصی/اجتماع نیروهای انقلاب اسلامی گیلان

اجتماع نیروهای انقلاب اسلامی گیلان در حسینیه شاهد و ایثار رشت و با سخنرانی سردار علیرضا افشار رئیس شورای راهبردی جبهه مردمی ایران قوی کشور و محمدسعید احدیان دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی برگزار شد.