گزارش تصویری/مراسم معارفه سرپرست سازمان حمل نقل بار و مسافر شهرداری رشت و جلسه شورای اداری · ختم کلام | ختم کلام

گزارش تصویری/مراسم معارفه سرپرست سازمان حمل نقل بار و مسافر شهرداری رشت و جلسه شورای اداری