گزارش تصویری/دیدار فرزندان شهدا با محمد محبتی سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت · ختم کلام | ختم کلام

گزارش تصویری/دیدار فرزندان شهدا با محمد محبتی سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت