گزارش تصویری/حضور آیت الله فلاحتی در ستاد انتخاباتی خبرگان شهرستان رشت · ختم کلام | ختم کلام

گزارش تصویری/حضور آیت الله فلاحتی در ستاد انتخاباتی خبرگان شهرستان رشت

گزارش تصویری/حضور آیت الله فلاحتی در ستاد انتخاباتی خبرگان شهرستان رشت