گزارش تصویری/اجرای تاتر ریور ساید درایو · ختم کلام | ختم کلام

گزارش تصویری/اجرای تاتر ریور ساید درایو

گزارش تصویری/اجرای تاتر ریور ساید درایو
کارگردان:پدرام پریچهره
بازیگران: مهرداد آبسالان- پدرام پریجهره-ستایش مرتضوی