تصاویر حضور شهردار و اعضای شورای شهر کومله در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن · ختم کلام | ختم کلام

تصاویر حضور شهردار و اعضای شورای شهر کومله در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن

ختم کلام/