تصاویر،برگزاری نمایشگاه مبلمان-محل دائمی نمایشگاه بین المللی رشت · ختم کلام | ختم کلام

تصاویر،برگزاری نمایشگاه مبلمان-محل دائمی نمایشگاه بین المللی رشت

ختم کلام/تصاویر،برگزاری نمایشگاه مبلمان-محل دائمی نمایشگاه بین المللی رشت
این نمایشگاه که از ۱۶ مرداد ماه آغاز شده است،تا۲۰ مرداد در محل دائمی نمایشگاه فرش گیلان در حال برگزاری است
ساعت بازدید نمایشگاه همه روزه ساعت۱۷ الی۲۲ می باشد
در نمایشگاه جدیدترین محصولات مبلمان و دکوراسیون داخلی با پایین ترین قیمت عرصه خواهد شد.